Európsky inštitút skúmania medzinársdných vzťahov, s.r.o.